HR-performance mgt.

Het goed managen van de prestaties van uw medewerkers is in toenemende mate de sleutel tot succes en continuïteit.

Investeren in de factor HR is vaak essentieel om de prestaties van uw personeel duurzaam op het gewenste niveau te brengen en te houden. De inzet van instrumenten, planning en interventies op HRM-gebied moet dan wel leiden tot zichtbare en meetbare resultaten.

"Welke acties op HR-gebied dragen bij aan het bereiken van de doelen van uw organisatie?"

Wij helpen u en uw HR-discipline bij het ontwerpen van een concreet HR-actieplan, realistische budgetten en effectieve rapportages over de voortgang op uw kritische HR-succesfactoren. Maar ook bij het vinden van een goede balans tussen de "harde"en de "zachte" kant van Human Resource Management.