Management- en organisatieontwikkeling

Voor de effectiviteit van uw organisatie is het van groot belang dat er helderheid bestaat over de richting, de inrichting en de verrichtingen van die organisatie.
Wat zijn de doelen, wat is de structuur en welke systemen worden gebruikt? Welke werkprocessen zijn voor u essentieel en wat voor een attitude verwacht u van uw medewerkers? Levert uw organisatie op de meest efficiënte wijze een kwalitatief goed product aan tevreden klanten?
Heeft u, ook op langere termijn, goede managers beschikbaar?

Het is als manager goed om regelmatig te verkennen hoe het in uw organisatie staat rond deze issues.

Wij helpen u graag op professionele wijze met:

  • * Verkennen en analyseren van de relevante externe omgeving;
  • * Uitvoeren van SWOT-analyses;
  • * Update en optimalisatie van uw bedrijfsstrategie;
  • * Ontwerpen van een optimale organisatiestructuur;
  • * Opstellen van verbeteringsplannen met kleine en grotere teams van medewerkers;
  • * Optimaliseren van werkprocessen en -organisaties;
  • * Effectiever functioneren van managementteams;
  • * Management-developmentprogramma’s;
  • * Vormgeven en implementeren van veranderingen.