Opleiden en trainen (HRD)

Ons uitgangspunt bij training en ontwikkeling van personeel is dat niet het aanbod aan opleidingen maar de vraag van uw organisatie leidend moet zijn.
Wij hebben ruime ervaring met het opzetten en uitvoeren van semi- en volledige maatwerk opleidings- en trainingsprogramma's. Deze trainingen worden toegesneden op de specifieke leervragen van uw organisatie en medewerkers en maken gebruik van informatie en praktijksituaties uit uw organisatie.
Maar wij bieden ook een selectie van open inschrijvingsprogramma’s rond veel voorkomende leervragen.

Al onze trainingen worden begeleid door trainers en docenten die ruime praktische kennis en ervaring hebben met het onderwerp.

Voor een compleet overzicht van alle trainingen en opleidingen die wij aanbieden, de tarieven, de programma-inhoud, contactgegevens e.d. verwijzen wij u graag naar onze aparte opleidingsorganisatie:

Veghtlust Opleidingen