(Strategische) Personeelsplanning

U wilt dat uw organisatie niet alleen nu maar ook in de komende jaren kan beschikken over kwalitatief goed personeel. De arbeidsmarkt toont op dit moment een redelijk aanbod van personeel , uitgezonderd enkele specifieke deelsectoren waar het vinden van goede medewerkers een knelpunt is.

Toch is de verwachting van o.m. het CBS dat er flinke tekorten zullen ontstaan. Daarnaast zal een deel van uw personeel in de komende 5 á 10 jaar met pensioen gaan (de babyboomers).

Alleen een goed personeelsplan biedt u de mogelijkheid om goed voorbereid te zijn op de ontwikkeling van uw organisatie, uw toekomstige behoefte aan personeel en eventuele krapte op de arbeidsmarkt.

De stappen die gezet worden bij het opstellen van een Personeelsplan zijn:

 1. * Optioneel: uitwerken van een algemeen strategisch plan voor uw organisatie
     voor 2 tot 3 jaar vooruit;
 2. * Opstellen van een bij de toekomst van uw organisatie passend
     formatie- en bezettingsplan;
 3. * Inventariseren van de huidige en toekomstige kwantiteit van personeel en
    bepalen van gaps;
 4. * Idem voor de kwaliteit en het groeipotentieel van uw huidige medewerkers;
 5. * Opstellen van een (strategisch) personeelsplan en een concrete actieplanning.

Wij helpen u bij het uitvoeren van deze 5 stappen met als resultaten een praktisch en realistisch personeelsplan voor uw organisatie en meer grip op uw toekomstige personeelsbezetting.